PRACE SPAWALNICZE.
PRACE ELEKTRYCZNE. FIRMA Z UKRAINY.
  • +48 (535) 00 - 51 - 50
  • +38 (093) 348 - 22 - 90
...

EuroStandard to Grupa Kapitałowa z siedzibami firm w Polsce i na Ukrainie, która wykonuje prace na terenie Unii Europejskiej. Główne branże w których specializuje się EuroStandard to montaż i spawanie konstrukcji stalowych, pracy elektromontażowe, budownictwo i remont statków oraz konstrukcji pływających.

Mamy zespól fachowców, którzy mogą wykonywać roboty o różnym stopniu skomplikowania. Możemy wykonywać prace tak z użyciem własnego sprzętu, jak i z wykorzystaniem sprzętu zleceniodawcy. Wykonujemy prace pod własnym nadzorem, sprawując nad pracownikami kontrolę merytoryczną i formalną.

Świadczymy usługi na rynku Unii Europejskiej od 2007 roku. W pierwszym okresie działalności firma ukraińska wykonywała pracy bezpośrednio dla polskich odbiorców. W 2008 roku została założona EuroStandard Sp.z o.o., tj. spółka prawa polskiego, aby z większym sukcesem wykonywać zamówienia, dopasowując się do potrzeb naszych klientów.

Efektywność. Dzięki wysoko zmotywowanej sile roboczej możemy szybciej i i z wyższą jakością wykonywać zlecenia - w porównaniu z naszymi konkurentami.

Elastyczność. Za pomocy wykwalifikowanego działu kadr, znajdującego się na Ukrainie, EuroStandard może dokonać szybkiej rekrutacji niezbędnej ilość personelu, który może świadczyć pracę w dowolnym miejscu Polski.

Fachowość. Podstawą naszego zespolu są fachowcy, które mają doświadczenia w pracy na terenie największych inwestycji w Polsce, takich jak : budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, budowa LNG Terminalu w Świnoujściu, rekonstrukcja Rafinerii Lotos w Gdańsku, remont i budowa statków na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej. Fachowcy zatrudnieni w naszej firmie zawsze są gotowi przekazać swoje doświadczenia pracownikam, którzy przybywają z Ukrainy.

Doświadczenie. Ponad 10 lat na rynku w Polsce. Bardzo rzadko firma z ukraińskimi korzeniami może pochwalić się stabilną i niezawodną pracą przez tak długi czas. Znamy nie tylko cechy i wymagania lokalnego rynku, ale także wszystkie szczegóły formalnoprawne dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Konkurencyjność. Dzięki bezpośredniemu dostępowi zarówno do rynku siły roboczej na Ukrainie, jak i do rynku usług w Polsce świadczone przez nas prace są unikalnym połączeniem ceny i jakości.

Podatki służą w pierwszej kolejności realizacji funkcji fiskalnej, która sprowadza się do tego, że podatek pełni bardzo ważną rolę jako podstawowy rodzaj dochodów budżetowych. Jego rozmiary przewyższają wpływy z innych tytułów, takich jak opłaty, cła czy pożyczki. Funkcja fiskalna jest jedną z najstarszych funkcji podatkowych. I w czasach nowożytnych, i w czasach współczesnych podatki zabezpieczają pokrycie głównych wydatków publicznych.

Ściśle związana z funkcją fiskalną jest funkcja regulacyjna. Polega ona na kształtowaniu dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników. Dzięki podatkom następuje redystrybucja dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi, jakimi są państwo i organy samorządu terytorialnego. Zakres redystrybucji podatkowej zależy od struktury gospodarki.

Funkcja stymulacyjna natomiast, oznacza wykorzystanie instrumentów podatkowych w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju. Funkcja stymulacyjna realizuje się poprzez zróżnicowanie obciążeń podatkowych, dzięki czemu podatek może wpłynąć zachęcająco lub zniechęcająco na podejmowane decyzje w sprawie prowadzenia działalności. Praktycznym wyrazem realizacji tej funkcji w sensie pozytywnym jest system zwolnień i ulg podatkowych. Obecnie większa część ulg została zlikwidowana i zastąpiona poprzez wprowadzenie 19% podatku dochodowego dla przedsiębiorców.

Ostatnią z wymienionych funkcji podatku jest funkcja informacyjna. Polega ona na tym, że realizacja wpływów podatkowych ogółem lub z określonego podatku dostarcza informacji o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach przebiegu procesów gospodarczych. Znaczne obniżenie wpływów od podmiotów gospodarczych może świadczyć, np. o trudnościach ze zbytem produkcji lub z wyegzekwowaniem należności od niektórych kontrahentów.

Prezes Zarządu

Churikov Sergii

Prokurent

Diatel Sergii

Melnykova Iryna

Kierownik działu kadrów

Melnykova Iryna

Selezniova Helena

Starszy Menadżer Personelu

Selezniova Helena

Yaroshchuk Olga

Główny Księgowy

Yaroshchuk Olga

Savchenko Kateryna

Księgowy

Savchenko Kateryna

Nagaiev Volodymyr

Inspektor BHP

Nagaiev Volodymyr

Galeria
Ostatnie wiadomości

Międzynarodowe Forum Gospodarcze

W Forum wzięło udział około 300 uczestników, 50 prelegentów z 12 krajów, w tym inwestorów, naukowców,...

Przeczytaj pełen nowości

Podniesienie wieku emerytalnego

Wiek emerytalny będzie stopniowo wzrastać, ale lista zawodów, które mają prawo do wcześniejszej emerytury, zmniejszają się...

Przeczytaj pełen nowości

Polska produkuje swoje samochody elektryczne

W 2017 roku Polska będzie pierwszym narodowym samochodów elektrycznych, raporty Ekspres.U zyskuje popularność polskiego narodowego projektu...
Przeczytaj pełen nowości

Wszystko wiadomości